Grants2018-01-31T22:20:10+01:00

Dear Healthcare Professional,

Under the new MedTech Code, direct sponsorship from the Medical Industry to HCPs to attend medical congresses is no longer allowed.

With the help of THT, the Medical Industry and HCPs will continue to benefit from knowledge sharing, improving and benefiting from the latest technology in order improve communication and deliver seamless care to patients.

THT is a Trusted Partner of MedTech and works strictly within the guidelines of the new rules and regulations of the MedTech Code.

External Grants

External Grant: ESC Congress 2018 – Grant wyjazdowy PTK dla Fellows <36

Grant Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Możliwość zwolnienia z opłaty kongresowej – Kongres ESC Monachium 2018

Szanowni Państwo,

z radością zawiadamiamy o możliwości darmowej rejestracji na Kongres ESC 2018 w Monachium. Władze ESC we współpracy z Zarządem Głównym PTK oferują 25 stypendiów polegających na zwolnieniu z opłaty rejestracyjnej dla osób spełniających następujące kryteria:

▪ Wiek ≤35 lat (lub wiek >35 lat oraz odbywanie specjalizacji z kardiologii poświadczone skanem karty specjalizacyjnej),
▪ Uczestnictwo w Kongresie ESC po raz pierwszy,
▪ Systematyczne opłacanie składek członkowskich PTK,
▪ Posiadanie konta My ESC na platformie www.escardio.org,
▪ Aplikant nie może korzystać z innych grantów ESC, w tym wcześniejszych grantów
edukacyjnych ESC 2016, 2017

Nie jest wymagane autorstwo […]

ESC Congress Educational Grants: ESC Congress 2018

  1. Successful applicants will receive €850 as a contribution towards costs of travel and accommodation and will benefit from a free congress registration and a one-year ESC Professional Membership.
  2. Congress attendance is required from Saturday 25 August – Wednesday 29 August 2018 with mandatory registration at the Congress Educational Grant desk, including sign in and sign out.
  3. Payment of the grant will happen post congress – provided the attendance criteria is met.

Eligibility criteria

All healthcare professionals in the Cardiovascular field who are ESC Professional Member / Member of ESC are eligible to apply, priority […]