Grant Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Możliwość zwolnienia z opłaty kongresowej – Kongres ESC Monachium 2018

Szanowni Państwo,

z radością zawiadamiamy o możliwości darmowej rejestracji na Kongres ESC 2018 w Monachium. Władze ESC we współpracy z Zarządem Głównym PTK oferują 25 stypendiów polegających na zwolnieniu z opłaty rejestracyjnej dla osób spełniających następujące kryteria:

▪ Wiek ≤35 lat (lub wiek >35 lat oraz odbywanie specjalizacji z kardiologii poświadczone skanem karty specjalizacyjnej),
▪ Uczestnictwo w Kongresie ESC po raz pierwszy,
▪ Systematyczne opłacanie składek członkowskich PTK,
▪ Posiadanie konta My ESC na platformie www.escardio.org,
▪ Aplikant nie może korzystać z innych grantów ESC, w tym wcześniejszych grantów
edukacyjnych ESC 2016, 2017

Nie jest wymagane autorstwo abstraktu ani członkostwo w Klubie 30.

Stypendium nie pokrywa kosztów dojazdu ani kosztów zakwaterowania w Monachium. Dodatkowo trojgu spośród 25 uhonorowanych osób przyznany zostanie nowy grant
edukacyjny w wysokości 850 € jako refundacja kosztów wyjazdu i pobytu w Monachium.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretarzem Klubu 30 PTK, Karoliną Kupczyńską (e-mail: [email protected]) do 31.01.2018. W e-mailu prosimy o przesłanie:
▪ Imienia i Nazwiska,
▪ Daty urodzenia,
▪ Skanu dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
▪ Numeru ESC ID dla identyfikacji konta My ESC,
▪ Numeru telefonu kontaktowego.

Klub 30 PTK