THT Conference 2018
Scientific Program is endorsed by EAPCI

THT TAVI COURSE

THURSDAY 1 MARCH 2018

08:30 – 10:30
TAVI Workshops for THT Operators – Warsztat THT dla operatorów TAVI (PL)
Chairmen: Maciej Dąbrowski, Zenon Huczek, Radosław Parma, Piotr Suwalski
08:30 – 10:30
TAVI Challenges & Complications (Call for Cases)
08:30 – 08:40
1. Maciej Dąbrowski
08:45 – 08:55
2. Aleksandra Stańska
08:55 – 09:05
3. Marcin Protasiewicz
09:05 – 09:15
4 Zenon Huczek / Bartosz Rymuza
09:15 – 09:25
5. Piotr Suwalski
09:25 – 09:35
6. Marek Grygier
09:35 – 09:45
7. Radosław Parma
09:45 – 09:55
8. Martin Sluka*
10:05 – 10:15
9. Robert Sobczyński
10:15 – 10:25
10. Michał Zembala
10:25 – 10:35
11. Marcin Dębiński
10:35 – 10:45
12. Interwencyjne leczenie pozawałowego ubytku w przegrodzie międzykomorowej
11:00 – 11:45
How to solve access issues in TAVI?
Chairmen: Marek Grygier, Piotr Kubler, Piotr Olszówka, Robert Sobczyński
11:00 – 11:15
MANTA Vascular Closure Device (Herbert Kroon)
11:15 – 11:30
Transcarotid Access for TAVI (Thomas Modine)
11:30 – 11:45
Transcaval Access for TAVI (Markus Kasel)
12:00 – 13:00
Treatment of Structural Heart Diseases in Poland – Leczenie Srukturalnych Chorób Serca w Polsce
Ministry of Health and National Health Fund – Minister Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia (PL)
13:30
Conference Opening
13:45 – 15:00
TAVI Recommendations in 2018
Chairmen: Jacek Legutko, Andrzej Ochała, Adam Witkowski
Panelists: Maciej Dąbrowski, Sławomir Dobrzycki, Marek Jasiński, Janusz Kochman, Maciej Lesiak, Piotr Olszówka, Krzysztof Reczuch, Piotr Szymański, Michał Zembala
13:45 – 13:55
Durability of surgical vs. TAVI aortic bioprostheses (Thomas Modine vs Wojciech Wojakowski)
13:55 – 14:05
TAVI in Bicuspid Aortic Valves – do we have solid data to rethink the guidelines (Janusz Kochman)
14:05 – 14:15
Valve-in-Valve TAVI (Wojciech Wojakowski)
14:15 – 14:25
TAVI in Native Aortic Valve Regurgitation (Radosław Parma)
14:25 – 14:35
TAVI in low-risk patients (Dariusz Dudek)
14:35 – 14:45
Future of SAVR & TAVR (Michał Hawranek, Dariusz Jagielak)
14:45 – 15:15
Lunch
15:15 – 16:30
Latest developments in TAVI systems (Lunch Satellite Sessions: Your Questions are Welcome)
Chairmen: Zenon Huczek, Piotr Suwalski
Panelists: Zbigniew Chmielak, Dariusz Dudek, Markus Kasel, Krzysztof Kuśmierski, Thomas Modine, Wojciech Wojakowski
15:15 – 15:25
Medtronic Evolut Pro (Cesar Moris)
15:30 – 15:40
Next Edwards Lifesciences TAVR System – CE mark pending (Mark Spence) – sponsored by Edwards
15:45 – 15:55
Accurate (Won-Keun Kim)
16:00 – 16:10
Portico Next-Gen (Gintautas Bieliauskas)
16:15 – 16:25
Futuristic Valve Designs (Krzysztof Wilczek)
16:45 – 18:30
Polish Heart Team Session: Current status and the future of transcatheter therapy of structural heart diseases in Poland
Teraźniejszość i przyszłość przezcewnikowego leczenia wad serca w Polsce (PL)
Chairmen: Dariusz Dudek, Witold Rużyłło, Kazimierz Widenka, Marian Zembala
Panelists: Robert Gil, Tomasz Hirnle, Dariusz Jagielak, Janusz Kochman, Piotr Olszówka, Krzysztof Reczuch, Jacek Różański, Jarosław Trębacz, Wojciech Wojakowski, Jarosław Wójcik
16:45 – 16:55
EAPCI Valve-For- Life Campaign:
Europejska Kampania Valve for Life (Adam Witkowski)
 
17:00 – 17:15
TAVI in Poland: publications and research projects based on the POL-TAVI registry
TAVI w Polsce – najważniejsze publikacje i projekty badawcze powstałe i planowane na podstawie rejestru POL-TAVI (Marian Zembala)
17:15 – 17:30
Transcatheter treatment of mitral valve disesas in Poland
Przezcewnikowe leczenie wad zastawki mitralnej w Polsce (Dariusz Dudek)
17:30 – 17:45
Transcatheter treatment of pulmonary valve disesas in Poland
Przezcewnikowe leczenie wad zastawki płucnej (Marcin Demkow)
17:45 – 18:00
Transcatheter treatment of tricuspid valve disesas in Poland
Przezcewnikowe leczenie wad zastawki trójdzielnej (Jerzy Pręgowski)
18:00 – 18:15
Discussion
Dyskusja
 
19:00 – 20:00
Dinner
THT LAAO COURSE

FRIDAY 2 MARCH 2018

9:00 – 10:00
THT LAAO Clinical Cases
Chairmen: Aleksander Araszkiewicz, Radosław Pracoń, Grzegorz Smolka, Piotr Suwalski

My Memorable Case:

  1. 9:00 – 9:10 Watchman LAACD (Adam Sukiennik)
  2. 9:10 – 9:20 Amulet LAACD (Marcin Demkow)
  3. 9:20 – 9:30 LAmbre LAACS (Jai Wun Park)
  4. 9:30 – 9:40 Thoracoscopic LAAO (Piotr Suwalski)
  5. 9:40 – 9:50 Lariat LAACS (Krzysztof Bartuś)
10:00 – 11:15
THT LAAO Workshop

Chairmen: Marek Grygier, Jai Wun Park
Panelists: Krzysztof Bartuś, Marcin Demkow, Danuta Sorysz, Adam Witkowski, Wojciech Wojakowski

10:00 – 10:10
LAAO Position Statement and Certification for Operators in Poland (Marek Grygier)
10:10 – 10:20
Advances in TOE measurements for best LAAO outcomes (Danuta Sorysz)
10:20 – 10:30
How to predict and prevent difficult LAAO case scenarios (Marcin Demkow)
10:30 – 10:40
Recommended cathlab equipment to manage all LAAO case scenarios (Grzegorz Smolka)
10:40 – 10:50
Procedural safety and long-term outcomes in LAAO (Adam Witkowski)
10:50 – 11:00
Optimal antiplatelet and antithrombotic treatment in LAAO patients (Radosław Pracoń)
10:50 – 11:00
Dyskusja
11:15 – 11:30
Coffee break
THT MITRAL & TRICUSPID VALVE COURSE

FRIDAY 2 MARCH 2018

11:30 – 13:00
THT Mitral Course: Mitral Valve Regurgitation
Chairmen: Tomasz Hryniewiecki, Adam Witkowski, Marek Deja
Panelists: Zbigniew Chmielak, Sławomir Dobrzycki, Dariusz Dudek, Dariusz Jagielak, Piotr Szymański, Kazimierz Widenka, Wojciech Wojakowski

11:30 – 11:40
Recommendations for Mitral Valve Replacement and Repair in 2018 (Marek Deja)
11:40 – 11:50
Echocardiography in percutaneous mitral valve interventions (Piotr Szymański)
11:50 – 12:00
Edge-to-Edge Mitral Valve Repair: how to achieve best outcomes (Jerzy Pręgowski)
12:00 – 12:10
Transcatheter Mitral Valve Annuloplasty (Cardioband) (Maurizio Taramasso) sponsored by Edwards
12:10 – 12:20
Medtronic Intrepid Mitral Valve – first experience (Thomas Modine)
12:20 – 12:30
How to analyse the mitral valve before transcatheter replacement (Mohamed Marwan)
12:30 – 12:40
Mitral Valve-in-Valve and Valve-in-Ring Implantation (Adam Witkowski)
12:40 – 12:50
Valve-in-MAC Implantation (Zbigniew Chmielak)
13:00 – 13:15
Coffee break
13:15 – 14:30
THT Tricuspid & Pulmonary Valve Course
Chairmen: Marcin Demkow, Dariusz Jagielak, Witold Rużyłło
Panelists: Tomasz Hirnle, Tomasz Kukulski, Mariusz Kuśmierczyk

13:15 – 13:25
Tricuspid Valve Regurgitation: Scope of the Problem (Kazimierz Widenka)
13:25 – 13:35
Tricuspid Valve in Valve Implantation (Martin Mates)
13:35 – 13:45
Echocardiography imaging in tricuspid valve regurgitation (Tomasz Kukulski)
13:45 – 13:55
Transcatheter Tricuspid Valve Repair in 2018: device overview and clinical outcomes (Jaroslav Januska)
13:55 – 14:05
LIVE-IN-A-BOX: MitraClip repair of the Tricuspid Valve (Jaroslaw Januska)
14:05 – 14:15
Patient & prosthesis selection to Pulmonary Artery Valve Transcatheter Implantation (Marcin Demkow)
14:15 – 14:25
A new interventional management strategy for patients with pulmonary hypertension (TBD)
14:30
THT closing remarks
14:40 – 15:00
Lunch
SESJA SEKCJI PIELĘGNIARSTWA I TECHNIKI MEDYCZNEJ (PL)

FRIDAY 2 MARCH 2018

10:00 – 11:30
Przezcewnikowe zabiegi na wadach zastawkowych serca u osób w podeszłym wieku
Prowadzące: Beata Jankowska-Polańska, Mariola Kmiecicka, Anna Sikora

10:00 – 10:20
Zespół kruchości u osób w podeszłym wieku z wadą zastawkowa serca (Beata Jankowska – Polańska)
10:20 – 10:40
Choroby współistniejące a wady zastawkowe serca – kwalifikacja (Mariola Kmiecicka)
10:40 – 11:00
Profilaktyka powikłań przed i po zabiegach na wadach zastawkowych serca (Krystyna Czapla)
11:00 – 11:20
Rehabilitacja pacjenta przed i po zabiegach na wadach zastawkowych serca (Tomasz Cichocki)